Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:37
-00:36:11
+00:32:43
5001 1408
K20 : 337
117 / 164
-00:20:29
+00:32:43
01:03:20
-00:46:42
+00:32:38
5661 1639
K20 : 446
129 / 162
-00:22:28
+00:32:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii