Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:28
-00:41:34
+00:37:46
6552 2166
K30 : 996
286 / 329
-00:23:13
+00:32:24
01:16:24
-00:27:58
+00:45:03
7677 2711
K30 : 1259
327 / 346
-00:16:30
+00:44:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii