Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:50
-00:37:32
+00:35:29
6351 4446
M40 : 1192
219 / 270
-00:22:45
+00:27:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii