Anna Koczorowska

Team ZabieganeDni
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:10
-00:48:52
+00:30:28
5153 1365
K30 : 630
2
234 / 327
-00:26:36
+00:23:01
01:09:30
-00:34:52
+00:38:09
6805 2155
K30 : 1019
1
288 / 333
-00:27:32
+00:32:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii