MAGDALENA GRĄDZIEL

Benefit Systems / Benefit Systems
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:57:53
-00:41:55
+00:26:59
3575 749
K30 : 332
2 1
154 / 274
-00:27:51
+00:24:11
01:03:42
-00:40:28
+00:33:22
6211 1601
K30 : 795
4 1
298 / 413
-00:23:29
+00:29:33
01:04:19
-00:43:56
+00:34:26
4770 757 2 1
183 / 264
-00:34:46
+00:30:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii