Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:42
-00:34:40
+00:38:21
6849 4671
M20 : 908
90 / 110
-00:13:59
+00:36:44
00:52:51
-00:39:08
+00:20:54
1988 1748
M20 : 213
39 / 110
-00:39:08
+00:11:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii