Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:50
-00:41:32
+00:31:29
5448 1411
K20 : 370
50 / 68
-00:26:38
+00:25:17
01:13:09
-00:18:50
+00:41:12
5863 2060
K20 : 277
74 / 74
+00:32:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii