Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:02
-00:39:20
+00:33:41
5952 4269
M20 : 841
56 / 68
-00:24:26
+00:27:29
01:09:58
-00:22:01
+00:38:01
5603 3693
M20 : 403
70 / 74
-00:03:11
+00:29:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii