Adam Górski

-1 darka pokój
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:12:24
-00:27:24
+00:41:30
6170 4077
M20 : 686
1
112 / 124
-00:09:05
+00:39:10
00:55:17
-00:36:42
+00:23:20
2654 2197
M20 : 262
1
47 / 110
-00:36:42
+00:13:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii