Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:57
-00:34:25
+00:38:36
6898 2212
K30 : 1048
318 / 360
-00:18:50
+00:37:40
01:07:25
-00:24:34
+00:35:28
5319 1723
K35 : 368
260 / 299
-00:14:10
+00:33:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii