Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:56
-00:37:06
+00:42:14
6979 2455
K30 : 1135
302 / 324
-00:18:17
+00:35:54
01:02:09
-00:29:50
+00:30:12
4450 1233
K30 : 286
208 / 311
-00:16:23
+00:25:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii