Alicja Racinowska-Kozioł

Danone / Danone Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:03:11
-00:41:11
+00:31:50
5520 1449
K40 : 280
8 6
86 / 134
-00:29:49
+00:25:43
01:04:57
-00:27:02
+00:33:00
4957 1513
K45 : 69
7 4
64 / 81
-00:10:32
+00:24:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii