Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:04
-00:32:18
+00:40:43
7210 2398
K30 : 1118
322 / 360
-00:20:26
+00:40:43
01:08:27
-00:23:32
+00:36:30
5447 1805
K30 : 416
248 / 277
-00:20:44
+00:30:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii