Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:46
-00:31:36
+00:41:25
7312 2459
K30 : 1147
327 / 360
-00:19:44
+00:41:25
01:09:58
-00:22:01
+00:38:01
5602 1910
K30 : 448
253 / 277
-00:19:13
+00:32:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii