Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:43
-00:43:19
+00:36:01
6258 4287
M20 : 865
99 / 116
-00:16:04
+00:32:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii