Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:44
-00:39:38
+00:33:23
5871 1632
K30 : 792
253 / 346
-00:28:10
+00:32:53
00:56:53
-00:35:06
+00:24:56
3104 644
K30 : 163
134 / 268
-00:29:15
+00:19:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii