Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:42
-00:21:40
+00:51:21
7936 2886
K20 : 775
235 / 236
-00:00:29
+00:43:27
01:13:03
-00:18:56
+00:41:06
5859 2058
K25 : 465
224 / 235
-00:07:51
+00:41:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii