Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:39
-00:25:43
+00:47:18
7805 5009
M20 : 967
126 / 128
-00:03:07
+00:44:18
01:00:01
-00:31:58
+00:28:04
3972 2973
M20 : 349
102 / 153
-00:25:14
+00:22:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii