Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:51
-00:33:31
+00:39:30
7029 2297
K20 : 610
110 / 128
-00:10:55
+00:36:30
01:05:50
-00:26:09
+00:33:53
5076 1578
K20 : 222
126 / 153
-00:19:25
+00:28:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii