Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:15
-00:34:07
+00:38:54
6943 2239
K20 : 593
94 / 110
-00:13:26
+00:37:17
01:06:32
-00:25:27
+00:34:35
5168 1635
K20 : 228
94 / 110
-00:25:27
+00:24:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii