Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:54
-00:36:28
+00:36:33
6531 2000
K30 : 961
291 / 360
-00:24:36
+00:36:33
01:03:51
-00:28:08
+00:31:54
4784 1413
K30 : 322
217 / 277
-00:25:20
+00:26:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii