Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:21
-00:23:27
+00:45:27
6405 2248
K40 : 563
232 / 237
-00:07:43
+00:37:20
01:14:27
-00:35:35
+00:43:45
7060 2515
K40 : 589
293 / 302
-00:20:00
+00:38:24
01:12:01
-00:32:21
+00:40:40
7200 2390
K40 : 481
290 / 310
-00:12:43
+00:35:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii