Anna Sztando

MysziDzako
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:14:38
-00:29:44
+00:43:17
7504 2587
K30 : 1206
1
313 / 346
-00:18:16
+00:42:47
00:52:58
-00:39:01
+00:21:01
2020 254
K30 : 60
1
77 / 268
-00:33:10
+00:15:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii