Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:15:11
-00:31:23
+00:45:34
8126 6144 2
161 / 170
-00:09:42
+00:35:17
00:55:04
-00:53:41
+00:26:18
2950 2728 2
59 / 139
-00:26:36
+00:22:17
00:58:59
-00:49:16
+00:29:06
3596 3173 1
74 / 136
-00:27:48
+00:19:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii