Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:12
-00:37:10
+00:35:51
6416 1937
K30 : 925
299 / 360
-00:21:35
+00:34:55
01:01:07
-00:30:52
+00:29:10
4246 1125
K35 : 240
202 / 299
-00:20:28
+00:27:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii