Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:50
-00:36:58
+00:31:56
4833 3516
M30 : 1398
204 / 274
-00:22:54
+00:29:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii