Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:31
-56:38:34
+00:27:22
455 169
K20 : 32
257 204
12 / 15
-00:08:57
+00:22:58
01:00:05
-00:43:14
+00:30:24
4207 1115
K20 : 283
591 358
79 / 131
-00:19:38
+00:20:13
01:05:44
-00:34:04
+00:34:50
5404 1635
K20 : 389
676 650
98 / 124
-00:15:45
+00:32:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii