Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:23
-00:25:26
+00:40:27
9188 2399
366 / 391
-00:15:54
+00:34:27
01:08:40
-00:37:54
+00:39:03
7467 1623
312 / 348
-00:20:29
+00:30:59
01:07:12
-00:41:33
+00:38:26
5864 1082
225 / 260
-00:23:45
+00:31:48
01:03:29
-00:44:46
+00:33:36
4626 711
192 / 260
-00:33:57
+00:28:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii