Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:14
-00:37:08
+00:35:53
6420 4480
M20 : 878
83 / 110
-00:16:27
+00:34:16
01:20:01
-00:11:58
+00:48:04
6151 3894
M20 : 426
109 / 110
-00:11:58
+00:38:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii