Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:16
-00:42:06
+00:30:55
5311 1347
K30 : 655
243 / 360
-00:30:14
+00:30:55
01:08:25
-00:23:34
+00:36:28
5444 1804
K30 : 415
247 / 277
-00:20:46
+00:30:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii