Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:15
-00:32:47
+00:46:33
7204 2613
K30 : 1204
293 / 298
-00:07:31
+00:39:58
01:32:30
-00:11:52
+01:01:09
8008 2927
K30 : 1335
360 / 360
+01:01:09
01:29:11
-00:02:48
+00:57:14
6214 2294
K30 : 542
277 / 277
+00:51:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii