Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:54
-00:32:28
+00:40:33
7185 2381
K30 : 1111
302 / 346
-00:21:00
+00:40:03
01:14:16
-00:17:43
+00:42:19
5927 2097
K30 : 500
255 / 268
-00:11:52
+00:37:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii