Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:02
-00:44:00
+00:35:20
6151 4242
M30 : 1754
202 / 247
-00:22:26
+00:28:26
01:03:25
-00:40:57
+00:32:04
5575 4101
M20 : 810
187 / 278
-00:32:16
+00:27:51
01:05:44
-00:26:15
+00:33:47
5062 3491
M25 : 556
206 / 249
-00:17:48
+00:29:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii