Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:41
-00:38:41
+00:34:20
6106 1766
K30 : 852
289 / 360
-00:23:06
+00:33:24
01:04:43
-00:27:16
+00:32:46
4915 1488
K35 : 315
237 / 299
-00:16:52
+00:31:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii