Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:09
-00:25:53
+00:53:27
7370 2738
K30 : 1259
321 / 324
-00:07:04
+00:47:07
01:17:24
-00:26:58
+00:46:03
7727 2746
K30 : 1272
346 / 355
-00:09:08
+00:43:38
01:13:32
-00:18:27
+00:41:35
5877 2069
K30 : 493
291 / 311
-00:05:00
+00:37:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii