Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:34
-00:31:48
+00:41:13
7287 2441
K16 : 70
55 / 61
-00:18:28
+00:32:31
01:00:37
-00:31:22
+00:28:40
4133 1067
K20 : 153
42 / 60
-00:13:34
+00:19:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii