Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:03
-00:48:59
+00:30:21
5131 3776
M30 : 1575
168 / 247
-00:27:25
+00:23:27
00:49:33
-00:42:26
+00:17:36
1215 1125
M25 : 184
42 / 249
-00:33:59
+00:13:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii