Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:21
-00:40:24
+00:39:35
6037 4867
250 / 293
-00:33:41
+00:29:26
01:01:02
-00:47:13
+00:31:09
4129 3573
151 / 268
-00:40:51
+00:24:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii