Monika Zarzecka

CITYFIT / cityfit
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:50:57
-00:52:22
+00:21:16
1684 235
K30 : 107
1 1
79 / 273
-00:30:41
+00:17:33
00:57:24
-00:46:58
+00:26:03
3726 653
K30 : 328
2 2
172 / 360
-00:35:06
+00:26:03
01:11:07
-00:20:52
+00:39:10
5706 1968
K30 : 465
1 1
256 / 277
-00:18:04
+00:33:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii