Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:46
-00:35:16
+00:44:04
7080 2526
K30 : 1172
308 / 329
-00:16:55
+00:38:42
01:14:38
-00:17:21
+00:42:41
5945 2110
K30 : 507
257 / 268
-00:11:30
+00:37:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii