Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:01
-00:34:21
+00:38:40
6910 2222
K20 : 586
64 / 73
-00:34:21
+00:31:03
01:09:18
-00:37:16
+00:39:41
7576 1673
114 / 127
-00:09:36
+00:30:57
01:08:24
-00:40:21
+00:39:38
6041 1172
115 / 143
-00:24:15
+00:28:34
01:06:49
-00:41:26
+00:36:56
5178 900
81 / 116
-00:35:53
+00:25:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii