Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:23
-00:31:36
+00:28:26
4079 1041
K30 : 247
195 / 277
-00:28:48
+00:22:34
01:05:42
-00:38:28
+00:35:22
6752 1893
K30 : 922
302 / 386
-00:22:33
+00:31:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii