Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:00
-00:40:10
+00:33:40
6304 4652
M50 : 254
38 / 55
-00:20:35
+00:24:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii