Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:18
-00:41:01
+00:32:37
4637 1349
K40 : 395
173 / 238
-00:19:21
+00:24:57
01:01:21
-00:43:01
+00:30:00
5036 1203
K40 : 228
190 / 310
-00:23:23
+00:24:22
01:05:17
-00:38:53
+00:34:57
6646 1840
K30 : 894
274 / 350
-00:24:10
+00:27:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii