Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:07
-00:31:15
+00:41:46
7349 2486
K30 : 1157
307 / 332
-00:26:41
+00:36:04
01:05:53
-00:38:17
+00:35:33
6800 1920
K30 : 936
289 / 356
-00:30:38
+00:26:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii