Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:23
-00:41:59
+00:31:02
5345 1360
K20 : 355
48 / 68
-00:27:05
+00:24:50
01:04:14
-00:39:56
+00:33:54
6375 1689
K20 : 537
51 / 68
-00:22:57
+00:26:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii