Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:41
-00:35:41
+00:37:20
6664 2076
K20 : 545
105 / 128
-00:13:05
+00:34:20
01:19:20
-00:12:39
+00:47:23
6135 2247
K20 : 300
148 / 153
-00:05:55
+00:41:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii