Tomasz Zbroja

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:55:03
-00:49:19
+00:23:42
2960 2539
M30 : 1112
10
137 / 333
-00:41:59
+00:18:18
00:59:47
-00:44:23
+00:29:27
5096 4023
M30 : 1795
23
242 / 377
-00:34:53
+00:29:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii