Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:45
-00:30:37
+00:42:24
7415 2529
K50 : 78
63 / 70
-00:08:23
+00:30:52
01:10:49
-00:33:21
+00:40:29
7727 2467
K40 : 399
66 / 74
-00:33:21
+00:27:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii