Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:07
-56:42:58
+00:22:58
347 101
K40 : 25
12 / 16
-00:27:53
+00:13:24
00:59:55
-00:43:24
+00:30:14
4158 1095
K40 : 318
141 / 198
-00:20:29
+00:22:38
00:55:49
-00:48:21
+00:25:29
3646 559
K40 : 81
138 / 293
-00:46:18
+00:14:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii